Ajutor pentru proprietarii de păduri mici

Eva Hegedues-Brown, Schoenherr & Asociatii

Începând cu sfârșitul anului trecut, proprietarii pădurilor mici pot primi în medie 60 RON(1)/ ha/ an pentru asigurarea serviciilor silvice. Art. 97 alin. (1) lit. a din Codul silvic prevede că statul alocă anual un buget pentru asigurarea gestionării durabile a pădurilor mici. Hotărârea Guvernului nr. 864/2016, care stabilește condițiile și procedura pentru acordarea ajutorului a intrat în vigoare în data de 23.11.2016.

Orice persoană (2) fizică sau juridică, ce deține în total până la 30 ha de pădure, are dreptul de a solicita ajutorul, în măsura în care aceasta nu se află în executare silită pentru plata unor datorii fiscale ori în dizolvare, lichidare sau administrare specială.

Ajutorul nu depinde de situația financiară a solicitantului; este însă necesar ca serviciile silvice să fie prestate de către ocolul silvic care asigură servicii silvice în proximitatea suprafeței pentru care se face solicitarea. Proprietarul pădurii depune cererea la ocolul silvic iar ajutorul se plătește de către Garda Forestieră direct ocolului silvic.

Ajutorul este destinat doar acoperirii costurilor serviciilor silvice. Acestea sunt: paza și supravegherea stării de sănătate a pădurii și stabilirea anuală a lucrărilor silvice prevăzute de amenajamentul silvic.

În cazul proprietarilor care nu desfășoară activități economice, cererea trebuie depusă anual până la data de 31 ianuarie. Pentru proprietarii care desfășoară activități economice Hotărârea nu prevede un astfel de termen.

(1) Această valoare variază de la pădure la pădure, fiind influențată de mai mulți factori (de ex. Altitudinea pădurii) și se stabilește de la caz la caz folosind formula de calcul prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 864/2014.

(2) Dacă proprietarul pădurii desfășoară activități economice în legătură cu pădurea (de ex. vânzare de masă lemnoasă) și este parte dintr-un grup de întreprinderi care sunt privite ca o „întreprindere unică” în sensul art. 2 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 1407/2013 referitor la ajutoarele de minimis, atunci ajutoarele sunt calculate cumulativ și se iau în considerare la nivelul întregului grup. Este vorba aici despre așa-zisul plafon de minimis: suma totală a ajutoarelor de minimis acordate grupului nu poate depăși în ultimii trei ani fiscali suma de 200.000 EUR.

(Eva Hegedues-Brown, Schoenherr & Asociatii)

German
Citește articolul precedent:
Lansare infografic Monitorul Social

Monitorul Social, proiect al  Friedrich-Ebert-Stiftung România, lansează un nou infografic despre veniturile materiale ale celor mai săraci 10% dintre cetățenii...

Închide