Aprobarea Tacită

Eva Hegedues-Brown, Schoenherr & Asociatii

Puțini cunosc Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/2003 (OUG 27), care reglementează emiterea, prelungirea sau reînnoirea tacită a autorizațiilor (1).

Dacă autoritatea competentă nu emite în termenul legal o autorizație (2) pentru exercitarea unei activități, solicitantul autorizației poate desfășura activitatea respectivă după expirarea termenului legal de emitere (3). Dacă legea nu prevede un termen, acesta se consideră a fi de 30 de zile (4).

Solicitantul poate obține în instanță emiterea documentului care certifică acest drept. Acțiunea este scutită de taxă de timbru, hotărârea trebuie pronunță în termen de 30 de zile și redactată în termen de 10 zile și este irevocabilă (5). Dacă autoritatea rămâne pasivă, la cererea solicitantului, instanța poate aplica o amendă de 20% din salariul minim net pe economie pe zi de întârziere conducătorului autorității și îl poate obliga la despăgubiri (6).

Instanțele au aplicat OUG 27 în diferite cazuri, cum ar fi: aprobarea tăierii arborilor de pe un teren de construcții (7), prelungirea autorizației de funcționare a unui dispecerat de taximetrie8, autorizația de desfășurare a serviciilor de masaj9, emiterea licenței de transport public10. Și autorizației de funcționare a unui Café-Bar îi sunt aplicabile de principiu regulile privind aprobarea tacită11. Trebuie însă avut în vedere că dreptul de introducere a acțiunii se prescrie în termen de șase luni12.

Înalta Curte de Casație și Justiție13 a clarificat faptul că procedura aprobării tacite are în vedere activitatea cu caracter de continuitate (întreprindere). Aceasta nu are în vedere o activitate ocazională cum este aceea de construire a unui imobil. Astfel, OUG 27 nu se aplică autorizațiilor de construire ori certificatelor de urbanism.

(1) Scopul declarat al OUG 27 este reducerea birocrației și a costurilor cu obținerea autorizațiilor, combaterea corupției și promovarea calității serviciilor publice (art. 1 alin. (1)).

(2) Avize, licenţe, permise, aprobări sau alte asemenea operaţiuni administrative, indiferent de denumire.

(3) Art. 7 alin. (1). Condiţia pentru aplicarea procedurii aprobării tacite este ca solicitantul să fi depus toate documentele necesare și inactivitarea autorității emitente.

(4) Art 6 Abs 2

(5) Art 9 alin. (3), Art 9 alin. (4) Art 11 alin. (3)

(6) Art 12

(7) Sentința 3759/26.03.2014, Judecătoria Sector 2, Bucureşti.

(8) Sentința din 17.12.2014 Tribunalul București

(9) Sentința 179/20.06.2014, Curtea de Apel Timișoara

(10) Sentința 7997/02.12.2014, Tribunalul Bucureşti

(11) Sentința 9089/12.09.2014, Judecătoria Cluj-Napoca

(12) Sentința 4896/08.07.2014, Tribunalul Bucureşti

(13) Decizia nr. 13/06.09.2013, Înalta Curte de Casație și Justiție

(Eva Hegedues-Brown, Schoenherr & Asociatii)

German
Citește articolul precedent:
Piața de real-estate dezvoltă cele mai mari speranțe în 2017

Piața imobiliară din România se află pe un trend ascendent: nivelul de dezvoltare a sectorului este în strânsă legătură cu...

Închide