Carmen Simion, consultant fiscal: Există un interes în creștere din partea antreprenorilor români pentru externalizarea serviciilor contabile către profesioniști

I.D: Care sunt cele mai relevante efecte ale Codului Fiscal asupra mediului de business local, la șase luni de la intrarea în vigoare a noilor reglementări?

C.S: Prin Noul Cod Fiscal s-a dorit, pe de o parte, facilitarea accesului la informațiile fiscale, prin crearea unui instrument adaptat sutelor de modificări suferite de vechiul Cod Fiscal din 2004 până la sfârșitul anului 2015, stabilitatea și predictibilitatea cadrului legislativ, dar și dezvoltarea mediului economic din România prin facilitățile fiscale oferite.
Dacă ne referim la modificările de formă putem concluziona că obiectivele propuse au fost atinse, în mare parte. Stabilitatea și predictibilitatea cadrului legislativ rămân încă sub semnul întrebării, având în vedere modificările, nu neapărat semnificative, dar „dese”, acest lucru ducându-ne spre concluzia că legiuitorul nu a reușit să își atingă obiectivul propus și anume că orice majorări, reduceri sau introduceri de noi impozite să intre în vigoare întotdeauna doar de la data de 1 ianuarie a fiecărui an, fără posibilitatea de a mai fi modificate în cursul anului calendaristic.
Facilitățile fiscale oferite prin diminuarea cotei standard de TVA de la 24% la 20%, extinderea cotei TVA de 9% și asupra bunurilor de natură alimentară, reducerea impozitului pe dividende la 5% și eliminarea temporară a contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru dividendele încasate, extinderea bunurilor aflate în sfera profitului reinvestit și lărgirea sferei către calculatoare și echipamente de facturare, au fost percepute pozitiv atât de către potențialii investitori, cât și de mediul de business local.
Simplificarea unor mecanisme fiscale prin aplicarea taxării inverse la vânzările de bunuri imobile și pentru livrările de telefoane mobile, laptopuri, tablete, console de jocuri și-a atins rezultatele scontate, în timp ce impozitarea clădirilor în funcție de destinația lor (rezidențială sau nerezidențială) a cauzat nemulțumirea contribuabililor, creșterea costurilor prin obligativitatea reevaluării acestor construcții, confruntarea cu autoritățile locale care nu au putut face față modificărilor legislative, acest lucru ducând la o amânare a depunerii documentelor specifice cu 4 luni față de termenul inițial de depunere.
Prin diversificarea microîntreprinderilor și a impozitării acestora s-a dat șansa înființării unor structuri „personalizate” potențialilor antreprenori.

I.D: Ce alte modificări legislative ne pregătesc autoritățile?

C.S: Tendința care se resimte la șase luni de la intrarea în vigoare a noului Cod Fiscal este aceea de continuare a simplificării prevederilor legislative, dar și de adoptare a unor măsuri în scopul reducerii evaziunii și încurajării fluxurilor investiționale. Astfel, ne-a atras atenția simplificarea modalității de raportare și a controlului din partea autorităților prin stabilirea unui impozit forfetar, începând cu 1 ianuarie 2017, pentru firmele care desfășoară activități în domeniul hotelier, restaurante, baruri și care oferă facilități de cazare pentru vacanțe.
De asemenea, începând cu veniturile lunii august 2016, persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor din activități de cercetare-dezvoltare sunt scutite de plata impozitului pe venitul din salarii, iar persoanele fizice care aplică procedura dării în plată beneficiază, o singură dată în viață, de scutire la impozitul pentru transferul dreptului de proprietate. Din punct de vedere al TVA, de la 1 august 2016 se va aplica o cotă redusă de 9% pentru livrarea de pesticide, semințe și alte materiale agricole destinate însămânțării, dar și pentru serviciile prestate în agricultură.

I.D: Ce oportunități oferă în prezent piața locală pentru companiile de consultanță fiscală?

C.S: Legislația fiscală stufoasă și pe alocuri neclară, repetatele schimbări legislative care dau naștere unor prevederi ce trebuie puse rapid în practică de către contribuabili, inexistența unei autorități competente căreia contribuabilul sau potențialul investitor să i se poată adresa punctual, problemele legate de accesul în limba străină la prevederile legale, sesizările sau măsurile luate de către autoritățile care controlează contribuabilii sunt elemente care determină contribuabilii sau potențialii investitori să apeleze la o companie din domeniul consultanței fiscale. Oportunitățile oferite de piața locală sunt extrem de vaste și de diversificate, iar tendința resimțită este aceea de „emancipare”, în sensul creșterii solicitărilor adresate profesioniștilor, din dorința de a preveni o serie de interpretări eronate ale legislației, de a evita potențiale amenzi, de confort, încredere și certitudine. Astfel, pe fondul instabilității legislative resimțite, companiile de consultanță fiscală precum Teaha Management Consulting, care oferă servicii la un standard calitativ ridicat, reușesc să atragă clienți noi, fie de la concurență, fie datorită creșterii interesului antreprenorilor de a dezvolta afaceri „sănătoase”.

I.D: Pe de altă parte, cu ce provocări se confruntă consultanții fiscali în actuala perioadă?

C.S: Volumul cunoștințelor necesare unui consultant este vast și, în afară de un background solid în contabilitate, fiscalitate, drept sau finanțe, sunt necesare o serie de alte atuuri pentru a putea „profita” de aceste oportunități, precum capacitatea de a înțelege cerințele clientului și de a te adapta modelului lui de afaceri. În plus, consider că un bun profesionist trebuie să reușească să facă față provocărilor cauzate de schimbările și interpretările legislative, abordarea „prudentă” din partea autorităților fiscale și, nu în ultimul rând, de competiția existentă. Când mă refer la concurență spun „Big Four” (denumirea grupului celor mai mari patru firme de audit din lume, n.r.) și la provocările întâmpinate de societățile de consultanță fiscală cu capital 100% românesc în fața unor jucători care beneficiază de puternice resurse internaționale. Dar, chiar și în acest context, dând dovadă de consecvență, profesionalism și dăruire îți poți consolida sau chiar crește cota de piață.

I.D: Când și de ce ar trebui să apeleze firmele la serviciile specializate ale unui consultant fiscal?

C.S: Fie că discutăm despre persoane fizice, juridice, rezidenți, nerezidenți sau potențiali investitori, consider că ar trebui să se apeleze la serviciile unui consultant fiscal încă de la prima intenție de a desfășura activități economice, adică din etapa de planificare. Astfel, ideile se pot materializa într-o structură de business care să îmbine, în mod optim, viziunea clientului și cadrul oferit de legiuitor. Având o asemenea abordare, pe care o consider prudentă, se pot evita o serie de probleme de ordin administrativ, costuri suplimentare cauzate de interpretări eronate ale legii, se poate câștiga timp, încredere, siguranță.

I.D: Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană este, probabil, cel mai „fierbinte” subiect al acestui an. Ce impact va avea BREXIT-ul asupra economiei românești?

C.S: Într-adevăr, BREXIT-ul este un subiect foarte mediatizat, dar consider că prea este devreme pentru a cuantifica posibilul impact al acestei schimbări profunde la nivelul structurii Uniunii Europene asupra mediului de business local. Părerile specialiștilor sunt împărțite, unii văzând din această ieșire deschiderea economiei românești spre noi investiții, în timp ce alții prognozează o creștere semnificativă a cursului valutar al leului față de valuta europeană sau un aflux de forță de muncă, în contextul unui posibil impact asupra drepturilor de muncă ale românilor plecați în Marea Britanie.
Mesajul pozitiv exprimat de reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice în ceea ce privește efectele BREXIT-ului, care vor fi combătute printr-o politică fiscal-bugetară prudentă și responsabilă, ne dă speranțe într-un deznodământ pozitiv.

I.D: Care sunt serviciile asigurate de Teaha Management Consulting și unde vedeți potențial de creștere a business-ului în perioada următoare?

C.S: Teaha Management Consulting are astăzi, la aproape două decenii de la constituire, o cotă relevantă de piaţă și oferă, cu ajutorul unei echipe multidisciplinare de experți și printr-o acoperire teritorială semnificativă, servicii de consultanță financiar – fiscală, contabilitate, administrare personal, audit și servicii conexe, evaluare sau prețuri de transfer. Oferind o gamă completă de servicii din domeniul financiar-fiscal-contabil, putem observa un interes în creștere al antreprenorilor români spre externalizarea serviciilor contabile către profesioniști, evitând astfel dependența de o singură persoană și costurile suplimentare ca urmare a controalelor din partea autorităților. De asemenea, prin modificările legislative recente în consultanța legată de prețurile de transfer, vedem pe acest segment un potențial de creștere a business-ului în perioada următoare.

un interviu de Ioan Dornescu

German
Citește articolul precedent:
Cine se (mai) teme de Brexit?

23 iunie 2016 –o zi care va rămâne cu siguranță în istorie, atât prin importanța deciziei luate în Marea Britanie,...

Închide