(p) Hoch hinaus mit Deutsch – Cu germana la înălțime

Cursuri, examene şi cooperare la Goethe-Institut Bukarest.

Interviu cu Cătălin-Tiberiu Nedin, însărcinat cu conducerea departamentului de cursuri, examene şi cooperare la Goethe-Institut Bukarest.

R: Domnule Nedin, de ani de zile coordonaţi departamentul de cursuri şi examene. De ce credeţi că vin oamenii la Goethe-Institut? Ce credeţi că îi motivează să înveţe limba germană?

N: Motivele sunt foarte diferite, iar din anul 2002 analizez aceste aspecte multiple la Goethe-Institut Bukarest. Majoritatea cursanţilor sunt activi în câmpul muncii, iar dobândirea cunoştinţelor de limba germană le lărgeşte orizonturile în ceea ce priveşte oportunităţile profesionale. Elevii şi studenţii privesc Germania ca pe o ţară în care îşi doresc să studieze. Există însă şi cursanţi pasionaţi de studiul limbilor străine  care frecventează des spaţiul germanofon. O altă categorie de cursanţi este reprezentată de angajaţii din Ministere, care învaţă limba germană în scop profesional, în cadrul cursurilor noastre hibrid. Cursurile hibrid înseamnă că participanţii vin la institut în weekenduri, în care frecventează cursuri de dimineaţă până după-amiază, ceea ce reprezintă faza de prezenţă, după care se întâlnesc o dată pe săptămână online , prin intermediul şedinţelor Adobe-Connect.

R: Ce tipuri de curs oferă Goethe-Institut? (adulţi, copii, cursuri pentru companii)

Goethe-Institut Bukarest oferă cursuri standard, cursuri hibrid şi cursuri intensive pentru toate nivelurile, de la A1, nivelul elementar de utilizare al limbii, până la C2, nivelul cel mai înalt de competenţă lingvistică. În ultimii trei ani ne bucurăm de o creştere a cererii pentru cursurile dedicate copiilor şi adolescenţilor. Pentru companii oferim cursuri adaptate nevoilor acestora.

R: Este posibilă învăţarea temenică a unei limbi străine ca adult?

Conform studiilor de neurodidactică, cu siguranţă! Cursanţii găsesc la noi un ritm de învăţare şi metodică potrivit nevoilor lor. Cursurile noastre sunt dinamice, se bazează pe comunicare şi interacţiune. Mai mult decât atât, la Goethe-Institut se învaţă conform celor mai noi descoperiri ştiinţifice – cu orientare didactică către cursant, într-o manieră ludică.

R: Ce ar trebui să aibă în vedere un începător care doreşte să se înscrie la cursuri?

În primul rând, faptul că o limbă străină nu se învaţă prin izolare. Limba străină reprezintă partea unei culturi, care se studiază şi se dobândeşte implicit, asemeni regulilor unui joc. Goethe-Institut oferă în pachetul de curs atât accesul la o bibliotecă modernă şi foarte bine dotată, cât şi la evenimente culturale şi nu numai. Având în vedere cele spuse mai sus, cursanţii noştri trebuie să înveţe şi în afara orelor de curs, adică să consolideze cunoştinţele dobândite la curs prin frecventarea bibliotecii, a platformei de curs online şi prin studiu individual acasă. Numai aşa se poate garanta succesul procesului de învăţare!

R: Sălile de curs sunt moderne. De ce este acest lucru atât de important pentru Goethe-Institut?

Pentru noi este important ca participanţii la curs să înveţe limba germană într-un mediu plăcut şi adaptat zilelor noastre. Tabla interactivă ne oferă posibilitatea de a reprezenta mult mai bine fenomenele lingvistice şi de a spori interacţiunea în cadrul cursului. Utilizarea iPadurilor şi a laptopurilor îi ajută pe cursanţi să descopere şi să folosească instrumentele studiului autonom, să caute informaţii, să realizeze proiecte şi astfel să dobândească  diferite informaţii despre ţările din spaţiul german.

R:  Există un număr de ore de studiu care asigură dobândirea de cunoştinţe necesare comunicării în limba germană?

Atingerea pragului de contact din punct de vedere lingvistic şi cultural, reprezentat de nivelul de limbă B1, este realizată la noi în şase module  a câte 60 de unităţi didactice. După 360 de ore de germană la institut, însoţite de disponibilitatea de a studia individual, cursanţii noştri pot – şi meţionez aici descrierea globală a nivelurilor, conform Cadrului de Referinţă European al Limbilor:

B1

 (Participantul/Participanta) poate face faţă majorităţii situaţiilor care se pot ivi în cadrul unei călătorii în spaţiul lingvistic. Se poate exprima în context cu referire la subiecte cunoscute şi arii de interes personal. Poate relata şi descrie experienţe şi evenimente, visuri, speranţe şi ţeluri şi poate explica şi descrie, pe scurt,  planuri şi perspective.

Cursantul de nivel B1 se poate descurca, aşadar, foarte bine într-un mediu în care se vorbeşte germana, însă trebuie să continue să înveţe.

R: Cât de important este mediul în care se vorbeşte limba germană pentru procesul de învăţare a limbii?

Este, într-adevăr, important, însă greu de organizat în Bucureşti. Noi încercăm să oferim acest ambient lingvistic şi în afara orelor de curs prin organizarea săptămânală a Stammtisch, tandem lingvistic, seri de jocuri, filme şi discuţii.

R: Este simplu pentru un profesor să găsească cele mai potrivite manuale?

La cursurile noastre se lucrează după cele mai noi apariţii ale editurilor care publică manuale pentru limba germană ca limbă străină. În plus, avem un cadru didactic care oferă în fiecare joi, la centrul nostru pedagogic, consultanţă cu privire la materialele de curs şi la noile apariţii editoriale dedicate limbii germane ca limbă străină. La bibliotecă, se găsescpentru împrumut romane, cărţi de specialitate, cărţi în format audio, filme şi reviste în limba germană, dar şi cărţi de lecturi uşoare pentru începători. Multe dintre materialele media sunt disponibile pentru împrumut gratuit online (On-Leihe). Prin Onleihe, se pot împrumuta pe termen limitat materiale în format digital, cum ar fi e-Books, e-Audio sau e-Paper.

R: Este greu să găsiţi cadre didactice competente pentru predarea limbii germane? Care ar fi cele mai importante competenţe pe care ar trebui să le aibă un profesor care predă la Goethe-Institut?

Da, nu este simplu, din cauză că, în afară de cunoştinţe foarte bune de limba germană, de nivel C2, o licenţă în Germanistică sau studiul limbii germane ca limbă străină, cerem şi o specializare internă suplimentară, pe care profesorii noştri trebuie să o obţină  înainte de a profesa în cadrul Goethe-Institut. Această specializare se numeşte Grünes Diplom (diploma verde). Ea este pretenţioasă şi necesită până la doi ani de pregătire şi nu este simplu să găsim candidaţii potriviţi. Cu referire la cea de-a doua întrebare: din punctul meu de vedere, deschiderea şi empatia vis-a-vis de cursant. Punem foarte mare preţ şi pe o perfecţionare continuă a colectivului nostu profesoral.

R: Cursurile par a fi adaptate perfect nevoilor celor care doresc să înveţe în regim privat. Care sunt cerinţele şi nevoile companiilor şi cum le veniţi în întâmpinare?

Pentru companii, după cum spuneam mai devreme, oferim cursuri adaptate, care să se muleze pe cerinţele beneficiarului – frecvenţă, durată, locaţie, target ş. a. m. d. Aceste aspecte se discută şi se stabilesc înainte de începerea  cursului. Cele mai solicitate sunt cursurile de comunicare în aria profesională, cele de limbă germană pentru mediul economic, dar şi cursurile standard, desigur, în combinaţie cu examenele de certificare aferente  absolvirii fiecărui nivel de limbă, Certificatele Goethe, care sunt recunoscute la nivel internaţional.

German
Citește articolul precedent:
Hochland România are un nou director general

Erik Hageleit a fost numit, la 1 ianuarie, în funcția de director general al producătorului de brânzeturi Hochland România, lider...

Închide