Economia austriacă vede un mare potențial de creștere în România

Dorința unei mai bune politici cadru pentru investitori

Economia austriacă vede și pentru perioada următoare un potențial mare de creștere pe piața românească și privește în mod pozitiv spre viitor. În afară de investiții – în special în extinderea și modernizarea întreprinderilor existente – este planificată pe termen mediu și crearea de noi locuri de muncă. Importantă pentru toate aceste decizii este dezvoltarea în continuare și îmbunătățirea condițiilor cadru politice și economice din țară. O politică economică prietenoasă cu întreprinzătorul, stabilitatea politică și transparența, diminuarea birocrației cât și promovarea formării și a perfecționării profesionale reprezintă factori importanți. Aceasta ar fi sinteza pe scurt a rezultatelor studiului din acest an referitor la climatul economic din România al ADVANTAGE AUSTRIA, Secția Comercială a Ambasadei Austriei din București.

Climatul de afaceri din România

Economia austriacă din România este mulțumită de situația economică actuală a țării și privește în mod pozitiv spre viitor. Astfel 70% dintre respondenți consideră că situația economică totală din România se va dezvolta pozitiv în următorii doi ani (2016-2017). Trei din patru preconizează o dezvoltare pozitivă a companiei lor în același interval de timp.

Perspective viitoare pentru investiții

În continuare România se poziționează, nu în ultimul rând în baza preconizatei sale dezvoltări economice pozitive și creșterii importanței sale ca piață internă, ca locație interesantă pentru investițiile austriece. 44% dintre toți cei chestionați au afirmat că au planuri de investiții în următorii doi ani (2016-2017), alți 33% iau în considerare eventuale investiții, însă nu au luat încă decizii în acest sens. Sunt planificate în special investiții pentru extinderi cum ar fi extinderea capacității de producție, investiții în reechipări respectiv în modernizarea locațiilor actuale. Comparativ interesul pentru  investiții noi este mai scăzut. Sunt planificate și investiții în sfera de personal: 6 din 10 întreprinderi au planificat mărirea numărului de locuri de muncă.

Condiții cadru pentru economia austriacă din România

Activitatea companiilor austriece din România este influențată puternic în special de condițiile cadru politice (politica fiscală și de taxare, birocrație, siguranța juridică și stabilitatea politică) și de factori relevanți legați de persoană (loialitatea angajaților, potențialul forței de muncă, formarea personalului calificat și costul muncii). Tendințele de dezvoltare din aceste domenii sunt privite de către respondenți cu sentimente amestecate: se consideră că în special factorii, care determină climatul investițional, vor avea o evoluție mai degrabă negativă. Companiile constată însă impulsuri pozitive în domeniul important al formării și calificării forței de muncă, chiar dacă dezvoltarea potențialului forței de muncă în general precum și loialitatea angajaților sunt evaluate mai curând ca fiind nefavorabile. Răzbate în special dorința pentru o politică cadru mai bună pentru investitori. Țările care s-au poziționat pe plan internațional ca destinații de succes pentru investiții au creat un climat prietenos pentru investitori. În loc de măsuri cu efect pe termen scurt deciziile pentru efectuarea de investiții necesită o planificare și o dezvoltare strategică pe termen lung, care se pot realiza doar dacă există condiții cadru calculabile.

Economia austriacă din România

România are o importanță absolut deosebită pentru economia austriacă, nu doar ca și partener comercial, ci și în special ca și destinație pentru investiții. Companiile austriece sunt considerate de ani de zile ca fiind cei mai importanți investitori – au investit circa 9,7 miliarde Euro – ceea ce corespunde unei cote de 16,1% din totalul investițiilor străine directe din România – și creează prin cele peste 7.000 de firme cu aport de capital austriac înregistrate peste 100.000 de locuri de muncă directe. Astfel ele sunt un pilon important al societății românești contribuind activ și durabil la consolidarea locației economice.

Metodologie

Austrian Business Outlook Survey Romania 2016, un sondaj reprezentativ pentru economia austriacă din România pe tema actualului climat de afaceri, a fost realizat în acest an pentru prima dată. Este vorba despre o chestionare online adresată managementului filialelor austriece din România, care s/a realizat în perioada 13-31.4.2016. În total au participat la sondaj 124 de persoane.

German
Citește articolul precedent:
Olympus susține echipa paralimpică a României la Rio

Producătorul de lactate continuă campania „Susținem Adevărații Invingători” ca partener al Comitetului Național Paralimpic Olympus, unul dintre cei mai mari...

Închide