Economia României a crescut cu 5,2% în primul semestru

Produsul Intern Brut (PIB) a avansat în trimestrul II cu 6% comparativ cu perioada similară din 2015, pe serie brută, și cu 5,9% pe seria ajustată sezonier. În prima jumătate a anului, economia a crescut cu 5,2%, pe serie brută, respectiv cu 5,9% pe seria ajustată sezonier, potrivit datelor INS.

Produsul Intern Brut – serie brută – estimat pentru trimestrul II a fost de 176,3 miliarde lei, preţuri curente, în creştere cu 6% faţă de intervalul similar din 2015, în termeni reali.

La nivelul primului semestru, PIB-ul este estimat la 323,09 miliare lei preţuri curente, în creştere cu 5,2%.

Potrivit datelor ajustate sezonier, economia a crescut în T2 cu 1,5% față de primul trimestru al acestui an și cu 5,9% față de trimestrul II 2015. Totodată, PIB-ul aferent primelor șase luni a avansat, în termeni reali, cu 5% față de primul semestru al anului trecut.

La creşterea PIB în semestrul I au contribuit toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, respectiv hoteluri şi restaurante (cu o pondere de 18,8% la formarea PIB şi al cărui volum de activitate s-a majorat cu 12,5%); informaţiile şi comunicaţiile (cu o pondere mai redusă la formarea PIB, de 6,8%, dar  care au înregistrat o creştere a volumului de activitate de 13%); industria (pondere de 22,6% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 1,7%); administraţia publică şi apărarea, asigurările sociale din sistemul public, învăţământul, sănătatea şi asistenţa socială, respectiv impozitele nete pe produs.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal cheltuielilor pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 10,4%, contribuind cu 6,8% la creşterea PIB, respective formării brute de capital fix.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-2,8%), consecinţă a creşterii cu 4,5% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, de 10,3%.

German
Citește articolul precedent:
Ghid pentru promovarea României ca destinație de investiții, realizat de BVB și MECRMA

Bursa de Valori București (BVB) și Ministerul Economiei, Comerțului și Relației cu Mediul de Afaceri au colaborat pentru realizarea Ghidului...

Închide