Finanțele anunță deschiderea unei noi sesiuni de ajutor de stat

Ministerul Finanțelor Publice a anunțat că luni s-a deschis o nouă sesiune de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă cu modificările și completările ulterioare.

Cererile se înregistrează până în 10.06.2016, inclusiv, iar bugetul total alocat sesiunii este de 250 milioane de lei.

În prima etapă de evaluare, Ministerul Finanțelor verifică îndeplinirea condițiilor de conformitate, a criteriilor de eligibilitate și calculează un punctaj în vederea încadrării în bugetul alocat schemei. Selectarea firmelor se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Prima etapă de evaluare se încheie în maxim 30 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii.

Întreprinderile selectate în prima etapă de evaluare transmit, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, planurile de afaceri, însoțite de restul documentelor justificative, în vederea analizării viabilității proiectelor și a emiterii acordurilor pentru finanțare.

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă. Sumele se acorda sub formă de granturi de la bugetul de stat pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

Până în prezent, în baza schemei, au fost aprobate 25 de proiecte de investiții care vor genera 4.074 de noi locuri de muncă, pentru care a fost aprobat un ajutor de stat în valoare de 111,3 milioane de lei.

German
Citește articolul precedent:
Normele noului Codului Vamal explicate. În practică

În ultimele săptămâni au fost publicate pe site-ul Direcției Generale a Vămilor peste 20 de proiecte de ordine de implementare...

Închide