INS: Inovaţia în întreprinderile din România a înregistrat un declin în perioada 2012-2014

Ponderea întreprinderilor care au care au introdus sau au implementat produse, procese, metode de organizare sau metode de marketing, noi sau îmbunătăţite semnificativ a fost de 12,8% în perioada 2012-2014, în scădere cu 7,9 puncte procentuale faţă de intervalul 2010-2012, arată rezultatele provizorii ale unei cercetări statistice privind inovația în industrie și servicii.

Din 1.232 întreprinderi mari, 332 au fost inovatoare, ceea ce înseamnă că una din 4   întreprinderi mari a inovat, iar din 27.148  întreprinderi mici şi mijlocii,  3.313 au fost inovatoare (una din 8), arată Institutul Național de Statistică (INS).

Ponderea întreprinderilor care au implementat metode de organizare şi/sau de marketing noi sau semnificativ îmbunătăţite a scăzut cu 8,1 puncte procentuale, iar ponderea acelor inovatori care au introdus atât produse şi/sau procese cât şi metode de organizare şi/sau de marketing a înregistrat o scădere cu 1,4 puncte.

Dacă în perioada 2010-2012 ponderea întreprinderilor cu produse şi/sau procese inovatoare a fost de 1,9%, între 2012 și 2014 s-a înregistrat o creştere cu 1,6 puncte procentuale.

În perioada 2012-2014, întreprinderile mari cu cel puțin 250 salariaţi au fost mai inovatoare decât întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), respectiv cu 10-249 salariaţi. Din numărul întreprinderilor mari, 26,9% au fost inovatoare, în timp ce din rândul întreprinderilor mici şi mijlocii numai 12,2% au fost inovatoare.

Faţă de perioada anterioară 2010-2012, ponderea întreprinderilor inovatoare mari a înregistrat o scădere  cu 13,2 puncte, de la 40,1% în 2010-2012 la 26,9% în 2012-2014. Aceeaşi tendinţă de scădere s-a manifestat şi în rândul IMM-urilor inovatoare, care de la o pondere de 19,8% în perioada 2010-2012 au ajuns la 12,2%.

În perioada 2012 – 2014, în ambele sectoare economice (industrie şi servicii) s-a înregistrat o scădere a potenţialului inovator al întreprinderilor. În sectorul industriei s-a înregistrat o scădere cu 9,8 puncte, de la 22,4% în perioada 2010-2012 la 12,6% în perioada 2012-2014. În sectorul serviciilor, scăderea este mai mică, cu 5,7 puncte,  de la 18,8% în perioada 2010-2012 la 13,1% în perioada 2012-2014.

Comparativ cu intervalul 2010-2012, ponderea întreprinderilor care au cooperat s-a dublat atât în sectorul industriei, cât şi în sectorul serviciilor. Astfel, 15,4% din numărul întreprinderilor inovatoare au cooperat în vederea realizării de produse sau procese noi sau îmbunătăţite semnificativ.

Cooperarea este mai activă în rândul întreprinderilor inovatoare din sectorul industriei, unde s-a înregistrat o pondere de 17%, spre deosebire de sectorul serviciilor unde ponderea întreprinderilor care au cooperat în perioada 2012-2014 a fost de 13,9%, potrivit INS.

German
Citește articolul precedent:
Selgros lansează www.selgroscautapasiunea.ro și transformă angajații în ambasadori ai companiei

Selgros Cash&Carry România, unul dintre cei mai importanţi operatori din comerţul românesc, a lansat o platformă online care urmărește să...

Închide