Interviu cu Costin Borc, vicepremier, ministru al Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

un interviu de Daniel Apostol

România competitivă: Viziunea de dezvoltare economică a României

Guvernul elaborează o nouă strategie de dezvoltare, care are ca obiectiv o creștere economică de la 3 la 5% până în 2020 prin stimularea factorilor cu impact asupra PIB potențial: capital; forță de muncă; productivitate. Pentru aceasta, se are în vedere un proces consultativ cu societatea civilă despre viziunea de dezvoltare și, în paralel, crearea unui grup de lucru cu alți actori instituționali pentru identificarea acelor obiective și măsuri din domenii cheie care trebuie întreprinse până în 2020 pentru atingerea obiectivului central.

DA: Este un proiect ambițios de elaborare a unei strategii de dezvoltare în contextul neîmplinirii an-de-an a vreunei alte strategii.

CB: Este un demers care ar putea fi și mai mult lăudabil dacă cumva va fi și încununat de succes. Ceea ce ne-am propus noi, un guvern cu un mandat foarte limitat este ca, dintr-un punct de vedere independent, nepartinic, să încercăm să armonizăm puncte de vedere diferite, ale societății civile, ale patronatelor, ale sindicatelor, ale partidelor politice. Să găsim o linie de mijloc ce ar putea defini o strategie de dezvoltare a României pentru următorii ani.

DA: Este un guvern aflat într-o poziție ingrată, fără vreun sprijin politic, fără o perspectivă de lungă durată. Care este viziunea care stă la baza unei strategii ce doriți să o exportați către guvernele viitoare?

CB: Am încercat să găsim câteva puncte cheie, am pornit de la o analiză a stării de fapt, am pornit de la o analiză a unei Românii foarte divizate (una feudală, rurală din multe puncte de vedere și una urbană, după cum mi-a spus cineva). Am pornit de la ceea ce foarte multă lume se plânge: am pierdut multe dintre capacitățile de producție.

DA: În ultimii ani se vorbește des despre reindustrializarea României, pe ce trebuie să se bizuie acest proces? Am văzut că susțineți încurajarea producției oriunde în România…

CB: Oriunde în România înseamnă atât în mediul urban, pe platformele industriale din marginile marilor orașe, cât și producție mică în mediul rural, dar și în mediul mic urban. Eu cred că o țară este cu atât mai bogată cu cât are mai multe întreprinderi mici și mijlocii, cu cât este în stare să producă mai multe lucruri. Când vorbim de o reindustrializare a României nu ne mai referim la combinate siderurgice, la marile combinate chimice, la unități industriale de anvergură. Din nefericire, acestea și-au dovedit în timp ineficiența.

DA: Atunci, cum ar arăta industriașul român al mileniului trei în viziunea dumneavoastră?

CB: Industriașul român al mileniului trei este cineva care conduce o fabrică cu circa 3-400 de angajați, care produce eficient în strânsă conectare cu lumea, atât prin infrastructură fizică cât și prin infrastructură de telecomunicații moderne, de internet, conectat la un stat facilitator. Este un om care se bucură de o calitate a vieții (infrastructură, sănătate, educație, servicii publice) oriunde ar fi el în România. Încurajăm producția, care să fie principala sursă de desfacere către piețe interne și externe. România nu este o țară care exportă puțin, România este o țară care are puțini exportatori. Industriașul mileniului trei este conectat la procesul inovării și la o piață externă, este parte din Revoluția Industrială 4.0 spre care ne îndreptăm.

DA: Vorbiți de statul-facilitator. Care sunt rolul și contribuția statului în relația cu procesul de dezvoltare și în relația cu antreprenorul?

CB: Statul trebuie să fie un garant al proprietății. Proprietatea trebuie garantată și trebuie protejată de către stat în fața exproprierilor, furturilor. Statul trebuie să ofere proprietății și alte beneficii și servicii, mai soft. Apoi, statul-facilitator trebuie să asigure acea infrastructură necesară ca antreprenorul privat să facă profit.

DA: Obiectivul strategiei este creșterea economică de la 3 la peste 5%, peste pragul minim pe care și cetățeanul de rând poate să-l resimtă în creșterea calității nivelului de trai. Prin ce mijloace se va face saltul de calitate?

CB: Prin reforme structurale, chiar dacă această sintagmă a început să nu mai placă, că toată lumea este sătulă să audă de reforme structurale. Dar o reformă structurală este și atragerea de câți mai mulți participanți la piața muncii, mai ales într-o demografie precum cea a României.

DA: Ce șanse aveți să și începeți această strategie?

CB: Cred că am lucrat un document destul de coerent. Trebuie să asigurăm un proces de largă consultare. Avem dezavantajul, dar și avantajul, de a fi un guvern independent. Putem propune un dialog sincer, transparent, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, tuturor participanților în economie. Propunem o dezbatere pentru ca această strategie să poată fi pusă în practică. E nevoie de o coalizare a tuturor partidelor politice în jurul unor idei care să conducă la o creștere economică susținută de peste 5%.

DA: În calitate de ministru al economiei, sunteți de fapt un mare proprietar al unor sectoare economice. Aveți nevoie de management de calitate, astfel încât companiiile din portofoliu să nu fie pe pierderi, să devină competitive. Se vorbește mult de guvernanță corporativă. Care sunt companiile unde vom vedea acest lucru într-un orizont de timp relevant?

CB: Sunt 136 de societăți de stat la care se poate aplica guvernanța corporativă, la nivelul guvernului. Din acestea, la 91 vom avea management privat până la sfârșitul anului 2016. Deocamdată, MECRMA a demarat procedurile de selecție a administratorilor și membrilor în consiliile de supraveghere pentru cinci companii care funcționează sub autoritatea ministerului: Plafar, Salrom, CupruMin, Ape Minerale, Transelectrica. Tot acest proces trebuie să aibă ca scop profitabilitatea și buna guvernanță.

German
Citește articolul precedent:
NEW DEAL pentru Europa, poate și pentru România

Planul de investiții strategice, "planul Juncker", pare să caute a deveni un "NEW DEAL" care să relanseze economia europeană în...

Închide