Aparent, construcțiile rezidențiale au luat avânt în România, în ultimii ani, mai ales comparativ cu perioada imediat de după criza din 2009. La o analiză mai atentă, însă, această aparență este infirmată de statistică. De fapt, în continuare se construiesc mult prea puține locuințe.

Din punct de vedere tehnic, durata de viață a structurilor pentru clădiri curente, unde includem și construcțiile rezidențiale, este cuprinsă între 50 și 100 de ani, conform „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor”, indicativ CR 0 – 2012.

Durata de viață proiectată reprezintă practic durata de timp considerată pentru care structura construcției poate fi utilizată fără reparații majore. Altfel spus, după consumarea duratei de viață, clădirea ar trebui să fie consolidată sau înlocuită, după caz.

Considerând o durată medie de viață a clădirii de 75 de ani, o rată optimă de înnoire a stocului de locuințe ar fi de 1,33% pe an, reprezentând locuințe noi sau locuințe vechi consolidate. Având în vedere că stocul de locuințe din România însuma circa 8,72 milioane de unități, conform recensământului populației și al locuințelor din 2011, atunci ar fi necesar ca el să fie înnoit în medie cu 116.000 de unități pe an (1,33% din stoc). Asta numai pentru a menține stocul actual la un nivel de siguranță corespunzător. În practică, în România au fost finalizate, în medie, doar circa 39.100 de locuințe pe an, între 1990 și 2017.

Însă, cum construcția de locuințe nu a fost constantă în ultimul secol - de exemplu, peste 70% din stoc a fost realizat în perioada 1945-1990, epuizarea duratei de viață a clădirilor respective urmează aceeași tendință. Tabelul de mai jos ilustrează care sunt vârfurile în această privință. Dacă până acum ne-am putut baza pe stocul de locuințe construit în perioada socialistă, din ce în ce mai multe dintre acestea se apropie de epuizarea duratei normale de viață. Astfel, aproape 40% dintre locuințele existente vor ajunge la vechimea de 75 de ani în intervalul 2021-2045, într-un ritm mediu de 137.000 de locuințe pe an, valoare de peste 3,5 ori mai mare comparativ cu numărul de locuințe noi livrate anual în intervalul 1990-2017.