Salariul net a ajuns la 2.051 lei în martie, în creștere cu peste 5% față de luna anterioară

Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2.051 lei în luna martie, în creştere faţă de luna precedentă cu 101 lei (5,2%). Comparativ cu luna martie a anului trecut, câştigul salarial mediu nominal net a avansat cu 12,1%, potrivit datelor anunțate de INS.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (6347 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1161 lei).

”În luna martie 2016, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării primelor ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturilor în natură şi ajutoarelor băneşti, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna martie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte)”, arată INS.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 45,4% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 33,9% în fabricarea produselor din tutun; între 20% şi 22,5% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi de servicii anexe extracţiei; între 10,5% şi 14,5% în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, industria metalurgică, tranzacţii imobiliare, fabricarea băuturilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, captarea, tratarea şi distribuţia apei.

Creșteri cuprinse între 7% şi 10% au fost realizate în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), colectarea şi epurarea apelor uzate, extracţia minereurilor metalifere, alte activităţi industriale n.c.a., comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor.

Scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte/proiecte), a acordării de premii ocazionale în luna precedentă, dar şi angajării de salariaţi cu câştiguri salariale mici.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), unde a fost raportat un regres de 11,2%.

Scăderi cuprinse între 2% şi 6% au avut loc în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite).

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (4,3%), ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administraţia publică (2,2%) şi în sănătate şi asistenţă socială (1,4%).

German
Citește articolul precedent:
Penny Market investește 19 milioane euro în construcția unui centru logistic lângă Bacău

Penny Market, parte a grupului german REWE, a început construcția celui de-al treilea centru logistic al rețelei locale lângă orașul...

Închide