Şcoala de Carte şi Meserii – proiectul de învăţământ dual îşi deschide porţile pentru 110 elevi

Săptămâna trecută Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) s-a întâlnit cu cei 110 elevi înscrişi în programul Şcoala de Carte şi Meserii în parteneriat cu cinci licee din ţară în Timişoara, Sibiu, Braşov, Bucureşti şi Buftea. Elevii au fost întâmpinaţi de către reprezentanţii companiilor Hornbach, Lidl, rewe Romania (Penny Market), ai şcolilor şi inspectoratelor, ai Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane şi ai autorităţilor locale. Părinţii şi copiii s-au bucurat de încurajările celor prezenţi şi au fost asiguraţi că au luat cea mai bună decizie înscriindu-se în acest program care pune baza viitoarei lor cariere.

După încheierea festivităţilor de deschidere au fost semnate contractele de practică între elevi, tutorii legali ai acestora, şcoală şi companii. Elevii vor primi pe toată perioada de şcolarizare o bursă de 400 RON, iar pe timpul perioadei de practică transportul şi masa gratuite. Ei vor fi integraţi în echipele companiilor și vor primi echipamentul necesar. Elevii primesc bursa lunară şi toate celelalte beneficii, dacă frecventează cursurile teoretice şi practice. Pentru partea practică elevii vor avea un plan de pregătire bine stabilit, le vor fi alocaţi tutori care vor susţine şi supraveghea activitatea şi dezvoltarea lor profesională.

În cadrul acestui proiect există o colaborare strânsă între companii, şcoli şi Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) pentru susţinerea dezvoltării învăţământului profesional după model german. Pentru că numai o colaborare intensă poate duce la rezultate bune în pregătirea elevilor.

După terminarea celor trei ani de învăţământ profesional absolvenţii acestui program vor primi o diplomă de nivel 3 recunoscută internaţional şi o certificare suplimentară prin AHK România. De asemenea ei vor avea oportunitatea de angajare din partea companiilor, în cadrul cărora desfășoară partea practică.

Despre Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană:

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de Comerț bilaterală din România. Înfiinţată în septembrie 2002, AHK România numără în prezent peste 550 de firme membre. Prin serviciile pe care le oferă și evenimentele pe care organizează, AHK România susţine firmele germane la intrarea lor pe piaţa românească şi, în egală măsură, este un partener competent pentru companiile româneşti interesate de piaţa germană. AHK România se implică activ în implementarea sistemului de învățământ dual după model german și oferă o platformă GreenTech și o Curte de Arbitraj proprie.

German
Citește articolul precedent:
S IMMO încheie a doua etapă a lucrărilor de reconfigurare a Sun Plaza

Peste 25 de magazine vor fi deschise în cadrul Sun Plaza, odată cu finalizarea etapei a doua a lucrărilor de...

Închide