TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

Website-ul www.debizz.ro este proprietatea SC DEBIZZ MAGAZINE SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.debizz.ro proprietarul fiind numit generic, în continuare DEBIZZ MAGAZINE.

Accesul și utilizarea site-ului www.debizz.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului și accesul la servicii presupun implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații din ediția online a revistei DEBIZZ MAGAZINE. Pentru a obține acces la site, și deci la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin el, trebuie să obtineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

2. DREPTURI DE AUTOR ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

DEBIZZ MAGAZINE oferă acces liber la site-ul www.debizz.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest site, cât și al elementelor grafice care compun interfața cu utilizatorul sunt deținute de DEBIZZ MAGAZINE sau de partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord cu DEBIZZ MAGAZINE sau partenerii săi.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile cu excepția celor din surse libere, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea DEBIZZ MAGAZINE sau a partenerilor săi.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile in care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al DEBIZZ MAGAZINE, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

DEBIZZ MAGAZINE sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. DEBIZZ MAGAZINE nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. DEBIZZ MAGAZINE nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de DEBIZZ MAGAZINE prin intermediul site-ului, într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

DEBIZZ MAGAZINE își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita DEBIZZ MAGAZINE sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.  Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea fără a fi citată sursa, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site, altele decât cele specificate în mod expres de către deținătorul site-ului;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestuia, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop, fără acordul explicit al deținătorului site-ului;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem software sau hardware din rețeaua DEBIZZ MAGAZINE sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua DEBIZZ MAGAZINE care nu sunt publice, fără autorizație;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua DEBIZZ MAGAZINE prin orice mijloace.
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. DEBIZZ MAGAZINE va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

DEBIZZ MAGAZINE își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

DEBIZZ MAGAZINE nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

DEBIZZ MAGAZINE poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. DEBIZZ MAGAZINE se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect.

DEBIZZ MAGAZINE nu oferă nici o garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program sau programare va fi corectată;

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului. Nici un sfat sau alte informații audio, video sau scrise, obținute de la site-ul www.debizz.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

DEBIZZ MAGAZINE nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă DEBIZZ MAGAZINE a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de DEBIZZ MAGAZINE sau de către terți, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa office@debizz.ro.

7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului DEBIZZ MAGAZINE pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile Legii 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale furnizate să intre în baza de date www.debizz.ro și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții , concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către DEBIZZ MAGAZINE și de partenerii săi agreați.

La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la office@debizz.ro, DEBIZZ MAGAZINE se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

DEBIZZ MAGAZINE nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

DEBIZZ MAGAZINE își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

German