AHK Romania a organizat și coordonat pentru prima dată în România certificarea elevilor din învățământul profesional dual la același nivel cu cel din Germania.

În cadrul proiectului Școala de Carte și Meserii, proiect național de formare profesională duală după metoda germană, realizat de companiile HORNBACH România, PENNY, LIDL Discount, METRO Cash&Carry România, SELGROS Cash&Carry în parteneriat cu opt licee din țară și coordonat de AHK Romania, 86 de elevi care au absolvit școala duală, calificarea profesională comerciant-vânzător, au susținut același examen ca și colegii lor din Germania. Pe lângă certificatul de competențe profesionale eliberat de către Ministerul Educației, după finalizarea celor trei ani de studiu, elevii au avut posibilitatea să obțină și diploma din partea Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie (DIHK) și a AHK Romania. Promovabilitatea a fost de 51%, ceea ce presupune un prim pas spre crearea forței de muncă înalt calificate în domeniul comerțului.

Diferențele dintre sistemul de educație din Germania și cel din România au condus în primul rând la adaptarea curriculumului românesc în concordanță cu cel german, astfel încât cadrele didactice și companiile să poată să îi pregătească pe viitorii absolvenți la nevoile pieței muncii. AHK Romania a organizat, de asemenea, workshop-uri atât pentru profesori cât și pentru elevi, în timpul cărora au fost exemplificate modele de subiecte germane și modalitatea de abordare a acestora. Elevi, cadre didactice, companii implicate în proiect au conlucrat pentru atingerea obiectivului: formarea de experți în domeniul comerțului prin intermediul învățământului profesional dual.

Nevoia formării elevilor din dual după standarde germane este subliniată și de operatorii economici implicați în proiect. „Modelul de învățământ dual a fost preluat din Germania și implementat în România la standarde germane, fapt confirmat prin certificarea germană. Certificarea germană obținută de absolvenții învățământului dual derulat în România reprezintă confirmarea calității formării profesionale la care participă tinerii. Faptul că absolvenții pot obține și certificarea germană este un element important în calificarea forței de muncă din România. Învățământul dual reprezintă un aspect important în contextul responsabilității sociale asumate. Dorim să oferim calitate și în formarea și calificarea forței de muncă, iar această certificarea asigură tocmai acest aspect,” este de părere unul dintre reprezentanții companiilor din proiect.

Structura examenului german pentru calificarea de comerciant-vânzător presupune două sesiuni: un examen intermediar și examenul final care include proba scrisă și proba orală. Pentru rezolvarea subiectelor, elevii au trebuit să găsească soluții la situații de lucru concrete, ce pot apărea în activitatea zilnică din magazine. Probele scrise s-au desfășurat în același timp în Ilfov, București, Iași, Timișoara, Sibiu și Brașov, din comisiile de admitere făcând parte atât agenți economici cât și profesori. Subiectele au fost preluate din Germania, traduse și adaptate legislației în vigoare, AHK Romania respectând de asemenea standardele de corectare din Germania. AHK Romania este acreditată de către Uniunea Camerelor de Comerț din Germania (DIHK) să certifice formarea profesională duală după standarde germane, respectând criteriile de organizare și evaluare specifice acestui sistem de învățământ din Germania.

„Diploma germană reprezintă pentru mine o șansă în plus în meseria de comerciant-vânzător (...). Ea oferă posibilitatea de a-mi forma baza unui CV corespunzător pentru o carieră în comerț precum și oportunitatea de angajare într-una din companiile partenere ale proiectului. (...) Competențele dobândite prin Școala de Carte și Meserii îmi asigură un parcurs educațional cu care mă mândresc, de aceea recomand tuturor elevilor care își doresc această meserie să urmeze cursurile școlii profesionale-duale”, subliniază Marius Beldianu, absolvent care a promovat examenul german.

Pe lângă dezvoltarea competențelor profesionale, pregătirea pentru acest examen activează și formarea competențelor sociale precum capacitatea de asumare a responsabilități și luării deciziilor. „Prin organizarea examenului după model german am încheiat procesul de formare a celei de-a doua generații de elevi din proiectul Școala de Carte și Meserii. Pe lângă rolul obiectiv al acestui examen, acela de a atesta calitatea germană a programului nostru, obținerea acestei diplome a reprezentat unul dintre primele succese în carieră ale tinerilor noștri absolvenți. Am avut emoții alături de ei și ne-am bucurat împreună pentru reușită. Ne despărțim de această generație convinși fiind că acești trei ani au contribuit decisiv la formarea lor ca adulți responsabili și angajați valoroși ai companiilor din proiect,“ menționează Iuliana Robu, coordonator proiect, AHK Romania.

Eforturile tuturor actorilor implicați în sistemul de învățământ dual, instituții ale statului, operatori economici, elevi, părinți, ar trebui să își găsească sinergia în același punct : schimbarea mentalității asupra acestei forme de educație și conștientizarea nevoii de experți în toate domeniile de activitate.

În afară de contribuția importantă pe care o aduce la combaterea șomajului în rândul tinerilor și a deficitului de forță de muncă, formarea profesională temeinică joacă un rol important în dezvoltarea structurală, socială și economică și oferă o influență stabilizatoare importantă în situații fragile pe piața forței de muncă. AHK Romania, alături de partenerii economici și instituțiile școlare, va continua certificarea germană și pregătirea următoarelor generații din proiect, convinsă că împreună putem avea rezultate mai bune.

Autor:   Oana Nastasă, Team Leader Vocational Training, AHK Romania