BREXIT – o afacere fără câștig

Foto: StunningArt/ depositphotos.com

Primăvara asta mulți britanici s-au panicat și și-au aruncat o parte bună din economii pe diverse bunuri de larg consum, într-o încercare soră cu disperarea de a constitui stocuri de mărfuri mai ieftine pentru o perioadă de viață ce se anunță a fi mult mai scumpă. De la banala hârtie igienică până la sute de kilograme de conserve, legume, paste, zahăr, făină, ulei, orice alte alimente, detergenți, paste de dinți, săpunuri și alte produse de igienă, toate se stivuiesc în diverse dependințe ale multor britanici care se pregătesc „pentru răul cel mai rău”.

Dar despre ce „rău” vorbim aici? Foarte multă lume nu știe cu pricizie, doar intuiția unora îi face să spună că divorțul fără acord al Regatului Unit de Uniunea Europeană – no-deal
BREXIT, adică – nu poate aduce nimic altceva decât dezastrul economic, în pofida promisiunilor pline de mândrie ale politicienilor care au aruncat Marea Britanie în haos.

Un BREXIT „no-deal” ar lăsa Londra să plutească pe ape foarte tulburi, fără niciun acord comercial internațional, ceea ce ar putea produce întârzieri uriașe la importul și la exportul de bunuri de larg consum, de bunuri diverse, de resurse materiale și de materii prime, de provizii de produse medicale sau de orice altă natură, necesare consumului populației și celui industrial. Unii dintre cei mai aprigi suporteri ai liniei hard- BREXIT (fără acord) – incluzând aici chiar câțiva membri ai cabinetului doamnei May – și-au exprimat convingerea că amenințările economice și sociale sunt doar niște exagerări. Dar chiar și de-ar fi așa, guvernul de la Londra tot a pus deoparte câteva miliarde bune de lire sterline care să poată fi cheltuite pentru pregătirile de „dezastru”. Un oficial de la Londra spunea recent că ceea ce se întâmplă acum cu Imperiul Britanic este cea mai acută stare de urgență trăită de această țară pe timp de pace.

Pentru foarte multe lanțuri comerciale, despărțirea fără un acord a UK de UE echivalează inevitabil cu povara adusă de mai multe controale vamale, de mai multe întârzieri la trecerile de frontieră. Marea Britanie produce abia jumătate din hrana pe care o consumă, iar 30% din importurile alimentare vin din state membre ale Uniunii Europene. În mod particular, spune presa britanică, regatul se bizuie pe producătorii europeni de fructe și legume; de exemplu, până la 90% din salata verde vândută în piețele britanice vine din diverse state europene, în funcție de anotimp și vreme. Iar produsele de lux, cum ar fi șampania franțuzească – sunt deja transportate dincolo de Canalul Mânecii și stocate în cantități imense, pentru a satisface necesarul de consum măcar o perioadă după „marea despărțire”.

Dar presa arată că exemplele – aparent banale – pot continua: un fabricant englez de ciocolată a cheltuit circa 200.000 de lire sterline pentru a stoca nuci și alune braziliene; un alt fabricant, de data aceasta de mobilă, a blocat 300.000 de lire sterline în materii prime ce s-ar dovedi a fi mult mai scumpe odată cu un „no-deal” BREXIT. Pe scurt, pregătirile pentru traversarea unei adevărate crize economice sunt în toi în Marea Britanie, pe fondul unor totale incertitudini politice cu privire la viitorul Regatului și al Uniunii.

Dar pregătirile sunt în toi nu doar în Marea Britanie, ci și în spațiul comunitar european. Comisia Europeană a făcut bilanțul măsurilor de pregătire ale UE pentru eventualitatea unui BREXIT fără acord și a emis orientări practice destinate statelor membre în cinci domenii: drepturile de ședere și în materie de securitate socială ale cetățenilor, protecția datelor, medicamentele și dispozitivele medicale, cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, precum și pescuitul. Orientările prezentate au scopul de a asigura punerea în aplicare fără sincope a măsurilor de contingență la nivelul UE și la nivel național, în cazul în care Regatul Unit părăsește UE fără acord la 12 aprilie sau la o dată ulterioară, și de a menține o abordare coordonată în etapa fără acord. Potrivit documentelor oficiale ale Comisiei Europene, citate de presă, „retragerea fără acord va genera perturbări și nu este o situație de dorit, însă UE este pe deplin pregătită pentru aceasta”.

1. Drepturile de ședere și în materie de securitate socială ale cetățenilor

Comisia Europeană a clarificat în repetate rânduri faptul că protejarea drepturilor cetățenilor Regatului Unit în UE în eventualitatea unui scenariu fără acord este o prioritate și că statele membre ar trebui să adopte o abordare generoasă în ceea ce privește drepturile acestora. Se așteaptă ca Regatul Unit să procedeze la fel. Statele membre ale UE-27 au pregătit măsuri naționale de contingență care să asigure, în perioada imediat următoare scenariului fără acord, șederea legală neîntreruptă a cetățenilor Regatului Unit aflați în situație de ședere legală în UE-27. Comisia a propus ca statele membre să adopte o abordare coordonată unilaterală pentru a aborda unele dintre aspectele care nu sunt acoperite de regulament, precum și să completeze abordarea respectivă, indicând domeniile în care fiecare stat membru ar putea să asigure protecție suplimentară prin măsuri naționale proprii, unilaterale.

2. Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală

În cazul unui scenariu fără acord, cadrul juridic al UE privind cooperarea polițienească și cooperarea judiciară nu s-ar mai aplica Regatului Unit. Prin urmare, cooperarea cu Regatul Unit va trebui să aibă la bază cadre juridice și mecanisme de cooperare alternative, întemeiate pe dreptul internațional și național. Orientările prezentate astăzi descriu instrumentele alternative relevante la care pot recurge UE și statele sale membre pentru a se asigura că demer­surile de cooperare în materie de aplicare a legii și de cooperare judiciară pot continua, astfel încât să se garanteze în permanență un nivel ridicat de securitate pentru cetățeni. De asemenea, se oferă orientări statelor membre cu privire la deconectarea Regatului Unit de la diversele baze de date, rețele și sisteme de informații ale UE.

3. Medicamentele și dispozitivele medicale

Chiar de la începutul activității de pregătire desfășurate de Comisie, sectorul medical a reprezentat o prioritate, fiind emise orientări încă din iulie 2017. Datorită măsurilor de pregătire, majoritatea medicamentelor vizate ar trebui să fie în prezent conforme cu legislația UE la data retragerii Regatului Unit. În pofida tuturor eforturilor, este posibil însă ca unele medicamente și dispozitive medicale să nu fie conforme la timp. Prin urmare, există riscul de penurie dacă operatorii economici nu acționează cu celeritate pentru a remedia situația. Orientările prezentate astăzi descriu modul în care Comisia va colabora cu Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și cu autoritățile naționale de reglementare a medicamentelor pentru a monitoriza îndeaproape situația și pentru a rezolva eventualele probleme. De asemenea, orientările precizează posibilitățile de a se recurge la scutirile și derogările în vigoare de la normele existente, pentru a se atenua riscul de penurie de medicamente și de dispozitive medicale esențiale în cazul scenariului fără acord.

4. Protecția datelor

După cum s-a menționat în Comunicarea Comisiei din 13 noiembrie privind pregătirile pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, CE consideră că instrumentele existente în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor pentru schimbul de date cu țările terțe sunt suficiente pentru a răspunde nevoilor imediate în cazul transferurilor de date către Regatul Unit în situația unui scenariu fără acord. Orientările prezentate astăzi oferă detalii cu privire la aceste instrumente, la condițiile bine definite pentru utilizarea derogărilor, precum și la măsurile practice pe care societățile și autoritățile din UE vor trebui să le ia pentru a asigura conformitatea neîntreruptă cu normele UE privind protecția datelor.

5. Pescuitul

În domeniul pescuitului, UE a adoptat două măsuri de contingență care să acopere toate situațiile care pot apărea în cazul unui BREXIT fără acord. Pe de o parte, UE a creat cadrul juridic adecvat care să permită accesul reciproc al navelor Regatului Unit în apele UE în cursul anului 2019, dacă Regatul Unit acordă navelor UE acces în apele sale. Pe de altă parte, UE a adaptat criteriile de eligibilitate ale Fondului pentru pescuit și afaceri maritime, pentru a se asigura faptul că pescarii care sunt nevoiți să își înceteze activitățile – în cazul în care Regatul Unit nu acordă acces neîntrerupt în apele sale – pot primi compensații. În acest caz, ar fi extrem de important ca statele membre să adopte o abordare coordonată care să asigure condiții de concurență echitabile între pescarii din UE în diferite state membre și care să protejeze resursele marine. Orientările prezentate astăzi oferă detalii cu privire la o astfel de abordare coordonată. Comisia colaborează cu statele membre cele mai vizate pentru a conveni asupra unui cadru de monitorizare a modificărilor survenite în activitățile de pescuit în apele UE, în scopul de a se evita denaturările.

Scenariul fără acord

În cazul unui scenariu fără acord, Regatul Unit va deveni o țară terță și nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislație primară și secundară a UE va înceta să se aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o perioadă de tranziție, astfel cum se prevede în Acordul de retragere. Evident, o astfel de situație va cauza grave perturbări pentru cetățeni și întreprinderi. Într-un astfel de scenariu, relațiile Regatului Unit cu UE ar fi reglementate de dreptul internațional public, inclusiv de normele Organizației Mondiale a Comerțului. UE va avea obligația de a aplica imediat normele și tarifele sale vamale la frontierele cu Regatul Unit. Această obligație include efectuarea de verificări și controale privind respectarea standardelor vamale, sanitare și fitosanitare și verificarea conformității cu normele UE. În pofida pregătirilor considerabile efectuate de autoritățile vamale ale statelor membre, aceste controale ar putea cauza importante întârzieri la frontiere. De asemenea, entitățile din Regatul Unit nu ar mai fi eligibile pentru granturi UE și nu ar mai putea participa la procedurile de achiziții publice din UE în condițiile în vigoare în prezent. Cetățenii Regatului Unit nu vor mai fi cetățeni ai Uniunii Europene. Britanicii vor fi supuși unor controale suplimentare la frontiere atunci când vor intra pe teritoriul Uniunii Europene. Și în această privință, statele membre au efectuat pregătiri considerabile în porturi și aeroporturi, pentru a se asigura că aceste controale sunt efectuate cât mai eficient posibil. Cu toate acestea, întârzierile inerente unor astfel de controale nu pot fi excluse.

Sprijin financiar

Deși impactul unei retrageri fără acord va fi resimțit în întreaga Uniune Europeană, este clar că unele regiuni și sectoare economice vor fi afectate într-un mod mai direct. Comisia a analizat maniera în care fondurile și programele actuale ale UE ar putea fi mobilizate în situația în care nu s-ar ajunge la un acord și în cazul în care Regatul Unit nu își îndeplinește obligațiile de plată prevăzute în Regulamentul de contingență privind bugetul UE. Prin reprogramarea anumitor fonduri structurale, prin activarea măsurilor de combatere a perturbărilor piețelor agricole și prin utilizarea unor instrumente specifice, cum ar fi programul pentru competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), Fondul de solidaritate și Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), se pot pune la dispoziție fonduri suplimentare specifice. În plus, susține Comisia Europeană, asistența tehnică și financiară din partea UE poate fi pusă la dispoziție în anumite domenii, cum ar fi formarea funcționarilor vamali în cadrul programului Vamă 2020. Alte programe pot contribui la proiecte de formare similare în domeniul controalelor sanitare și fitosanitare. În ceea ce privește agricultura, legislația UE oferă o largă gamă de instrumente pentru a face față efectelor imediate ale retragerii Regatului Unit, în special în scenariul fără acord.

Salvarea poate veni de la bunicuțe și nepoții lor

Raghuram G. Rajan, Guvernator al Reserve Bank din India între 2013 şi 2016, și Profesor de Finanţe la Universitatea din Chicago, Facultatea de Afaceri, scria recent că Marea Britanie merge cu paşi nesiguri către BREXIT. Nimeni nu ştie ce se va întâmpla în următoarele câteva luni. Însă în jur de o treime din votanţii britanici sprijină o plecare fără acord din Uniunea Europeană, ce riscă să aducă un dezastru economic asupra ţării. Dar haosul economic în care ar cădea Regatul Unit nu pare să fie principala preocupare a celor care votează „hard- BREXIT”. Rajan spune că nici starea comerțului, nici problema imigrației nu sunt – potrivit cercetărilor de piață – singurele preocupări ale publicului vârstnic, modest educat, din comunitățile semiurbane sau mic-urbane aflate oricum în colaps economic, majoritar dispuse în Nordul Angliei. Adepţii BREXIT urăsc mai ales pierderea controlului asupra politicii. „Mega-oraşele au prosperat, în timp ce comunităţile semi-rurale au simţit activităţi şi oportunităţi economice în scădere”, menționează profesorul Rajan, iar marea recesiune începută în 2008 a adâncit și mai mult prăpastia dintre cei bogați și cei săraci. Pe acest fond, liderii naţionalişti populişti garantează că îşi vor face ţara „mare din nou“ scăpând-o de constrângerile impuse de acordurile şi organismele internaţionale, mai ales din gheara celor europene.

Dar opinia publică pare să se fi schimbat profund de la votul pro-BREXIT dat cu trei ani în urmă. În noaptea de 20 spre 21 martie 2019, o bunicuță din Yorkshire posta pe internet o petiție pentru rămânerea Marii Britanii în UE. Două zile mai târziu, peste 4 milioane de britanici semnaseră deja pentru revocarea Articolului 50. Legea britanică spune că orice petiție care strânge peste 100.000 de semnături este obligatoriu subiect de dezbatere parlamentară. Discuțiile pe BREXIT sunt departe de final. Soluțiile politice se lasă așteptate. Compromisul este doar pe termen scurt. Incertitudinea stăpânește lumea, alături de amenințarea cu uriașe pierderi economice pentru toate părțile. Ieșirea fără acord a Marii Britanii din UE va fi o catastrofă economică, mai rea chiar decât criza din 2008, susțin analiști ai Bank of England, citați recent de ziarul The Guardian. Un raport al companiei Ernst&Young arată că serviciile financiare vor pierde un trilion de dolari, după ieșirea Marii Britanii din UE. Un trilion de dolari, adică o mie de miliarde de dolari. Aveți idee cum ar arăta un trilion de dolari? Ei bine, dacă am strânge bancnote de 100 de dolari fiecare, în pachete de 10.000 de dolari, stivuite în câte un metru cub de astfel de pachete, am reuși să acoperim o suprafață echivalentă cu trei terenuri de fotbal. E ceva, nu? Potrivit aceluiași raport Ernst&Young citat de presă, instituțiile financiare prezente în Marea Britanie au transferat deja active de cel puțin 800 de miliarde de lire, din țară și din Uniunea Europeană, din cauza BREXIT-ului. Banca Angliei avertiza că este posibil un colaps economic: scăderea PIB cu 8%, creșterea șomajului la 7,5% (de la 4,1% cât este acum), căderea imobiliarelor cu 30%, iar inflația ar urca amenințător la 6,5%. Regatul Unit ar pierde în varianta „no-deal” peste 57 miliarde de euro pe an și ar cauza UE pierderi de peste 40 miliarde de euro anual, potrivit unui studiu Bertelsmann, citat de presă, care mai arată că nicio țară din UE nu scapă de un efect negativ în cazul unui BREXIT fără acord: „mai marii” economiei, Germania și Franța, ar pierde 9,5 miliarde de euro, respectiv 7,73 miliarde euro. Și statele mici vor avea de suferit: Malta (-31 milioane de euro) și Cipru (-42 milioane de euro). Dar, potrivit institutului Bertelsmann, și varianta în care britanicii ne-ar părăsi respectând un acord abia dacă îndulcește imensa criză economică. Regatul Unit tot ar pierde cam 32 miliarde de euro pe an, iar Europa aproximativ 22 miliarde de euro. BREXIT-ul a fost amânat pentru moment și s-ar putea chiar ca Marea Britanie să renunțe la ideea părăsirii UE.

Însă răul a fost deja făcut, economia Albionului suferă din cauza slăbirii lirei sterline, a contractării economiei și a retragerii investitorilor. Dar salvarea s-ar putea să vină tocmai de la bunicuța din Yorkshire și de la sute de mii de familii ale unor alte asemenea bunicuțe britanice și ale nepoților lor.

Daniel Apostol

German
Citește articolul precedent:
Notre drame nu-i Notre Dame

Cea mai mare dramă a noastră nu o reprezintă sutele de milioane de euro donate de companii pentru reparațiile catedralei...

Închide