Relațiile bilaterale dintre România și Austria reprezintă o istorie continuă de succes: în 2019 volumul schimburilor bilaterale a atins 4,06 miliarde euro, depășind pentru a doua oară pragul celor 4 miliarde și înregistrând o creștere de 0,2% față de 2018.

Acest lucru a fost posibil deoarece cererea de produse românești pe piața austriacă a crescut cu 1,7% în ultimul an. În aceeași perioadă, exportul de produse austriece în România a scăzut cu 0,7%. România reprezintă pentru Austria al 15-lea cel mai important partener la export și al 20-lea cel mai important partener la import. Pe relația inversă, Austria reprezintă pentru România al 11-lea cel mai important partener la export și al 7-lea cel mai important partener la import.

Pentru anul în curs 2020, datorită crizei actuale determinată de COVID 19, este evident faptul că nu se prevăd aceleași recorduri, trebuie însă amintit că Austria rămâne în continuare pentru România un investitor important, stabil și de lungă durată.

Conform cifrelor publicate de Banca Națională, investițiile austriece în România se ridică la valoarea de 9,9 miliarde euro și reprezintă 12,2% din totalul investițiilor străine directe în România. Investitorii noștri au creat, prin intermediul celor peste 1.000 companii înființate, mai mult de 100.000 locuri de muncă directe și reprezintă o forță motrice pentru dezvoltarea economică și pentru progresul României.

Firmele austriece aplică cele mai înalte tehnologii care măresc productivitatea, transmit know how și introduc standarde ridicate sociale și ecologice. Ele sunt prezente în multe sectoare ale economiei precum: bănci și asigurări, petrochimie, tehnologia mediului înconjurător, imobiliare, agricultură, producția materialelor de construcții, prelucrarea lemnului, producția de ambalaje, logistică și comerț cu amănuntul.

România este fără îndoială – în pofida situației actuale dificile – una dintre țările UE cu un ridicat potențial economic. Ea se află într-o poziție geostrategică importantă, dispune de resurse naturale bogate, de un mix de energie diversificat, de o forță de muncă înalt calificată și a înregistrat una dintre cele mai ridicate rate de creștere față de media europeană.

România se dezvoltă, comparativ cu anii de boom, într-un mod durabil și rămâne astfel o locație economică importantă. Ca și până acum, interesul nostru pentru această piață este  foarte mare: pe lângă noile deschideri planificate, extinderea investițiilor și creșterea numărului de filiale în regiuni noi, cele mai multe companii austriece sunt interesate de investiții noi pe durate medii și lungi.

România are în continuare premizele de a deveni o locație economică din ce în ce mai atractivă. Important pentru ea este să-și reducă birocrația, să continue să-și instruiască personalul calificat, să-și creeze un mediu prietenos de afaceri printr-un cadru economic stabil, pentru a da posibilitatea investitorilor să gândească planuri pe termen lung. Atât încrederea în stabilitatea politică, cât și fiabilitatea și previzibilitatea deciziilor politice au o importanță majoră în atragerea de noi investitori.

Echipa ADVANTAGE AUSTRIA Bucureşti