Holzindustrie Schweighofer și-a luat angajamentul de a consolida industria sustenabilă a lemnului în România. În acest sens, în ianuarie 2017 compania a prezentat un plan de acțiune ale cărui măsuri sunt peste cerințele legislației în vigoare.

Pentru o companie de prelucrare a lemnului, precum Holzindustrie Schweighofer, sprijinirea gestionării durabile a pădurii începe cu decizia de achiziție. În conformitate cu principiile planului de acțiune, compania a actualizat și a consolidat în mod semnificativ politica de aprovizionare cu masă lemnoasă. „Scopul nostru este să reflectăm mai bine nevoile clienților noștri și să răspundem preocupărilor diferitelor părți interesate” a precizat Jürgen Bergner, membru în consiliul de administrație al grupului Schweighofer.

Noua politică este supusă unei perioade de consultare cu părțile interesate și scopul acesteia este să indice în mod clar care sunt principiile de bază în activitățile de aprovizionare ale Holzindustrie Schweighofer. De asemenea, această politică include noi angajamente, în special în ceea ce privește ariile protejate, precum pădurile virgine. În 2015, Holzindustrie Schweighofer a introdus politica „zero lemn din parcurile naționale” care este menținută.

„Parteneriatele și relațiile pe termen lung - în special cu furnizorii noștri - sunt esențiale pentru Holzindustrie Schweighofer. Noua politică include acum reguli mai clare pentru suspendarea relațiilor de afaceri sau excluderea partenerilor care nu respectă cerințele noastre pentru o industrie sustenabilă a lemnului”, adaugă Jürgen Bergner. Această procedură a fost consolidată pentru a diminua și pe viitor riscul aprovizionării cu lemn ce contravine politicii noastre.

O evaluare calitativă și continuă a modului de administrare a pădurilor este importantă pentru gestionarea durabilă a acestora. Astfel, Holzindustrie Schweighofer se angajează ca începând cu anul 2025 să atingă obiectivul de a cumpăra doar lemn certificat și să raporteze anual în mod public progresele realizate în acest scop.

Holzindustrie Schweighofer dorește să inițieze, să mențină și să intensifice dialogul cu părțile interesate, aspect pe care s-a pus și va fi pus un accent deosebit.

„Apreciem toate opiniile pe care le-am primit de la diverși factori interesați în ultimele luni. Pentru a arăta că dorim să comunicăm în mod deschis cu toate grupurile interesate, indiferent de punctul lor de vedere, publicăm, de asemenea, o declarație privind rolul și responsabilitatea morală a companiei noastre în ceea ce privește aprovizionarea cu masă lemnoasă”, menționează Jürgen Bergner.

WWF și Agent Green sunt doar câțiva dintre cei care și-au exprimat punctul de vedere cu privire la noua politică și la declarația privind rolul și responsabilitatea morală a companiei noastre în ceea ce privește aprovizionarea cu masă lemnoasă. Holzindustrie Schweighofer dorește să demonstreze că a ajuns într-o nouă etapă în ceea ce privește implicarea sa în România pe teme de gestionare legală și durabilă a pădurilor și comerțului cu material lemnos.

„Suntem hotărâți să încurajăm și alte părți interesate să se alăture inițiativei privind o industrie sustenabilă a lemnului”, concluzionează Jürgen Bergner.

Noile măsuri Holzindustrie Schweighofer pentru o industrie sustenabilă a lemnului

 • Monitorizare prin GPS – transparență în lanțul de aprovizionare

Holzindustrie Schweighofer a implementat în România un sistem de monitorizare prin GPS (Timflow). Sistemul depășește cu mult toate cerințele legale. Toate camioanele care livrează buștean la fabricile de cherestea ale companiei sunt echipate cu un dispozitiv GPS care demonstrează locul exact de încărcare a buștenilor. Datele sunt accesibile publicului pe www.timflow.com.

 • Holzindustrie Schweighofer susține introducerea standardelor FSC® în România prin plata unui bonus de 10 RON/m3 pentru buștenii certificați FSC®

Pentru a asigura un lanț de aprovizionare durabil în România, care să îndeplinească standardele înalte ale FSC®, Holzindustrie Schweighofer plătește furnizorilor săi un bonus pentru buștenii certificați FSC®. Din 2012, Holzindustrie Schweighofer a plătit un total de 6,4 milioane lei (1,4 milioane euro) pentru acest bonus FSC®.

 • O mai bună consultare cu părțile interesate

Pe parcursul ultimilor doi ani, Holzindustrie Schweighofer a îmbunătățit și a intensificat dialogul cu toate părțile interesate. Compania și-a asumat un dialog deschis și transparent cu ONG-urile și societatea civilă. Avem același obiectiv: asigurarea sustenabilității în industria de prelucrare a lemnului.

 • Audit cuprinzător realizat de renumitul grup Indufor

În ianuarie 2016, Holzindustrie Schweighofer a analizat procesele sale interne în profunzime. Firma de consultanță finlandeză Indufor a examinat toate procesele, precum și lanțul de aprovizionare și toate fabricile din România. Concluzia raportului: sistemul de due diligence al Holzindustrie Schweighofer depășește cu mult reglementările în vigoare și e în perfectă conformitate cu standardele stabilite de Regulamentul Uniunii Europene privind lemnul (EUTR).

 • Controale stricte pentru zone cu risc

Holzindustrie Schweighofer a dezvoltat un sistem pentru minimizarea riscurilor, sistem bazat pe hărți ale Asociației pentru Certificare Forestieră, care identifică zone de risc pentru tăieri ilegale. În cazul în care Holzindustrie Schweighofer cumpără lemn din aceste zone sau din depozitele situate în imediata apropiere a parcurilor naționale sau a pădurilor virgine, angajații noștri verifică documentele necesare recoltării legale a lemnului (actul de punere în valoare, amenajamentul silvic) cu atenție maximă.

 • Echipa de conformitate consolidată

Un proces riguros de due diligence necesită un număr adecvat de experți bine instruiți. Recent, Holzindustrie Schweighofer și-a dublat echipa de certificare și conformitate, ajungând la 16 experți care lucrează pentru companie.

 • Renunțarea la furnizorii care nu respectă politica de achiziții a Holzindustrie Schweighofer

În cazul în care furnizorii nu respectă politica de achiziții a companiei, aceștia sunt excluși din lanțul de aprovizionare.

 • Holzindustrie Schweighofer nu acceptă lemn provenit din parcurile naționale

Holzindustrie Schweighofer a implementat în România politica „Zero transporturi din parcurile naționale”, deși legislația permite recoltarea lemnului din zonele tampon ale parcurilor naționale.

 • Training de conformitate și anti-corupție

Pentru angajați, în special pentru cei care se ocupă de achiziții, Holzindustrie Schweighofer organizează în mod regulat training-uri de conformitate și anticorupție.

 • Pădurea de Mâine – 1 milion de puieți vor fi plantați pe terenuri cu dificultăți de regenerare

În parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Holzindustrie Schweighofer a lansat în septembrie 2017 un proiect multianual pentru reîmpădurirea suprafețelor degradate. Prin acest proiect, Holzindustrie Schweighofer contribuie la protecția și regenerarea pădurilor României. Compania investește 1 milion de euro în acest proiect care se va desfășura până în 2024. Mai multe informații: www.padureademaine.ro.

 • Politică de deschidere față de organizațiile neguvernamentale

În conformitate cu principiul asumat de comunicare transparentă, Holzindustrie Schweighofer a implementat o politică a ușilor deschise pentru organizațiile neguvernamentale. ONG-urile interesate sunt invitate să se înregistreze la Departamentul de Conformitate și Sustenabilitate al Grupului Schweighofer și să semneze un acord de confidențialitate standard, ce vizează tehnologiile utilizate în cadrul companiei. Ulterior, organizațiile înregistrate pot vizita fabricile companiei oricând pentru a face inspecții și audituri neanunțate pe întregul lanț de aprovizionare.

Holzindustrie Schweighofer s-a angajat să comunice transparent și deschis cu publicul. Pagina www.schweighofer.at/ro/responsabilitate.html este parte din contribuția companiei la dezbatere și arată eforturile companiei pentru a crește sustenabilitatea industriei lemnului.