• Colaborarea Bosch-SAP oferă soluții pentru a continua standardizarea și automatizarea, de-a lungul întregilor lanțuri valorice.
  • Bosch contribuie cu expertiză industrială și experiență cu tehnologii de pionierat pentru rafinarea soluțiilor SAP.
  • Datorită rețelelor dintre companii și domenii de activitate, părțile interesate externe vor beneficia, de asemenea, de o eficiență și flexibilitate sporite.

Walldorf și Stuttgart, Germania: Bosch și SAP au încheiat un parteneriat strategic menit să simplifice procesele corporative digitale. Obiectivul partenerilor este de a dezvolta în continuare un standard industrial digital care să reglementeze, de exemplu, schimbul și utilizarea datelor companiei de-a lungul lanțului valoric. Acest lucru ar armoniza și automatiza și mai mult procesele, atât în ​​interiorul companiilor, cât și între acestea, obținând astfel sporirea substanțială a eficienței. Având în vedere puterea rețelelor ambelor companii din cadrul diferitelor sectoare, întreaga economie poate câștiga din colaborarea lor. „Avem nevoie de parteneriate puternice pentru a spori nivelul de digitalizare în Germania. Prin crearea unui standard împreună cu SAP, oferim valoare adăugată pentru clienți, parteneri și furnizori”, explică dr. Michael Bolle, membru în consiliul de administrație Bosch și CDO/CTO al Grupului Bosch.

Parteneriatul are o promisiune specială pentru industria producătoare și oferă un avantaj special pentru industria auto globală, cu lanțurile sale de aprovizionare extrem de complexe și numeroasele locații de producție, care sunt adesea gestionate individual și în prezent. La baza acestei colaborări se află transferul proceselor de afaceri Bosch în SAP S/4HANA, suita software SAP pentru planificarea resurselor întreprinderii (ERP). Suita este utilizată în planificarea, managementul și administrarea resurselor pentru o serie de procese, inclusiv introducerea comenzilor, producția, livrarea și facturarea. „Datorită expertizei sale industriale și a leadershipului tehnologic în mai multe domenii, Bosch joacă un rol cheie în aprovizionarea globală și în lanțurile valorice. Împreună urmărim obiectivul de a transpune această expertiză în formă digitală, folosind ca bază SAP S/4HANA. Procedând astfel, sperăm să definim un standard industrial uniform care să ofere acces la avantajele transformării digitale și altor jucători din industrie”, spune Christian Klein, CEO-ul SAP SE. Experții în procese, tehnologie și dezvoltare de la ambele companii lucrează în strânsă colaborare, concentrându-și toate eforturile pe dezvoltarea digitalizării interne în cadrul Bosch. De exemplu, lansarea și transformarea cu SAP S4/HANA este destinată reducerii la jumătate a numărului de sisteme ERP. Doar în sectorul Soluții de mobilitate Bosch, toate sistemele productive trebuie integrate într-unul singur. Acest lucru va facilita o creștere considerabilă a opțiunilor pentru analiză în timp real și optimizarea controlului.

Competitivitate mai mare și mai multă agilitate într-un mediu dinamic

Cu expertiza sa aprofundată în domenii și procese de afaceri multiple, Bosch va contribui la modelarea dezvoltării viitoare a SAP S/4HANA, în beneficiul său propriu, dar și în beneficiul portofoliului mare de clienți SAP. SAP va juca un rol extrem de important în integrare ca partener și consilier, datorită experienței sale multidimensionale și poziției de lider de piață în gestionarea sistemelor ERP. Obiectivul standardizării și automatizării proceselor este simplificarea semnificativă a contextului sistemului global, optimizarea continuă a fluxurilor de lucru și creșterea încrederii în utilizarea analizei în timp real. Există un potențial considerabil pentru optimizarea schimbului de cerințe, planificare și necesități, în special la nivelul interfețelor cu furnizorii și clienții. Pentru prima dată, tehnologiile de ultimă oră fac posibil acest lucru în timp real, în cadrul întregului lanț valoric și implicând toate părțile. Aceasta asigură o îmbunătățire permanentă a competitivității și agilității, de la nivelul managementului corporativ și până la producție.